Πολιτική ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η προστασία της ιδιωτικότητας, των προσωπικών πληροφοριών και δεδομένων όλων όσοι επισκέπτονται την ιστοσελίδα της ΓΚΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε – GKINNIS εφεξής «Εταιρεία» ή «GKINNIS» αποτελεί προτεραιότητά μας, ώστε να απολαμβάνετε όλες μας τις υπηρεσίες με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Στο πλαίσιο αυτής της διαρκούς προσπάθειας, θα σας εξηγήσουμε τη φύση και τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων που χειριζόμαστε, καθώς και τα δικαιώματά σας σε αυτό, ώστε στη συνέχεια, να μπορέσετε να κάνετε χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας.

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά αυτούς τους όρους και τη σχετική Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της Εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε είναι συναφή και πρόσφορα προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας προς τους χρήστες της ιστοσελίδας της Εταιρείας μας (όπως ενδεικτικά υποψήφιοι ή ενεργοί πελάτες και επισκέπτες της ιστοσελίδας μας). Με την χρήση της ιστοσελίδας μας και την σχετική δήλωση συγκατάθεσης, αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα.

I. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα σας.

Στα προσωπικά δεδομένα σας ανήκει κάθε πληροφορία σε χαρτί ή ηλεκτρονικό μέσο που αναφέρεται σε εσάς τα φυσικά πρόσωπα που κάνετε χρήση της παρούσας ιστοσελίδας και που δύναται να οδηγήσει, είτε απευθείας είτε συνδυαστικά με άλλες, στη μοναδική σας αναγνώριση ή εντοπισμό σας ως φυσικό πρόσωπο. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν ενδεικτικά,  αλλά όχι περιοριστικά, στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ταχυδρομικός κώδικας, φυσικές και ηλεκτρονικές διευθύνσεις σας.

Συνήθεις πληροφορίες είναι το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, το τηλέφωνό σας κλπ. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως η συλλογή, η καταχώριση ή οργάνωση η διάρθρωση, η αποθήκευση η προσαρμογή, η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών η χρήση η κοινολόγηση με διαβίβαση η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης η συσχέτιση, ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή (άρθρα 4 παρ. 1&2 Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων).

II. Ποια προσωπικά δεδομένα σας συλλέγουμε.

Επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με την νομοθεσία, όταν επικοινωνείτε μαζί μας, αγοράζετε προϊόντα μας, όταν συμπληρώνετε οποιαδήποτε φόρμα όπως, φόρμα παροχής εγγύησης, όταν κάνετε χρήση υπηρεσιών που αφορούν οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα της Εταιρείας.

III. Νόμιμη επεξεργασία.

Η Εταιρεία θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες σας για τους ακόλουθους σύννομους σκοπούς επεξεργασίας [άρθρο 6 ΓΚΠΔ], κατά περίπτωση, με τη ρητή συγκατάθεσή σας που έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε ελεύθερα οποτεδήποτε ή για την εκτέλεση σύμβασης ή προσυμβατικής σχέσης μαζί σας, ήτοι:

  • για την διαχείριση των κλήσεων σας για την αναζήτηση πληροφοριών με στόχο την ολοκλήρωση των αιτημάτων και αγορών σας,
  • για να απαντήσουμε στα αιτήματα και τα ερωτήματά σας, αναφορικά με προϊόντα μας, και
  • για την ανάλυση επισκεψιμότητας ιστοσελίδων μας και τη βελτίωση της εμπειρίας σας, καθώς και για να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικές με τα προϊόντα, υπηρεσίες, ειδικές προσφορές και προωθητικές ενέργειες.

Η ιστοσελίδα δίνει το δικαίωμα στους χρήστες/επισκέπτες να διαγράψουν τα προσωπικά τους δεδομένα, να διορθώσουν ή και ενημερώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή και να ανακαλέσουν την εγγραφή τους ή τη συγκατάθεσή τους ανά πάσα στιγμή, στέλνοντας σχετικό έγγραφο αίτημα μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο επίσημο email της Εταιρείας: info@gkinnis.gr.

Τα στοιχεία των χρηστών (όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο κλπ.) θεωρούνται απόρρητα. Οι χρήστες κατά την παροχή των στοιχείων τους στα πλαίσια της επικοινωνίας τους, συναινούν και αποδέχονται την επικείμενη επεξεργασία των στοιχείων αυτών προσωπικών δεδομένων για τις ανάγκες της ομαλής και ευχερούς μεταξύ των μερών επικοινωνίας/συναλλαγής. Βεβαιώνεται ότι αποκλειστικά εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση αιτημάτων. Η Εταιρεία μας δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους, ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

IV. Ποιες είναι οι αρχές συλλογής και επεξεργασίας.

Η παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων έχει στόχο να σας ενημερώσει για τους όρους συλλογής, επεξεργασίας και διαβίβασης των προσωπικών δεδομένων σας που ενδέχεται να συλλέξουμε. Η Εταιρεία μας εφαρμόζει τις αρχές επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων του ΓΚΠΔ 2016/679. Η Εταιρεία μας προστατευτεί και διασφαλίζει τα δικαιώματά σας, όπως αυτά εξειδικεύονται στην ελληνική νομοθεσία [ενημέρωση, πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή, περιορισμός επεξεργασίας, φορητότητα, εναντίωση και μη αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων βάσει προφίλ]. Τα προαναφερόμενα ισχύουν χωρίς καμία διάκριση και εφαρμόζονται σε όλες τις επεξεργασίες που διενεργούμε και σε όλες τις υπηρεσίες που παρέχουμε ως Εταιρεία.

V. Ποιοι οι τρόποι συλλογής των προσωπικών δεδομένων σας.

Η Εταιρεία συλλέγει προσωπικά σας δεδομένα με την αποδοχή όρων χρήσης κάθε υπηρεσίας μας, ως ακολούθως:

  • όταν καλείτε αριθμούς μας, όταν μας στέλνετε email ή συμπληρώνετε αίτηση/φόρμα εγγύησης, ιδιωτικό συμφωνητικό υπεργολαβίας κλπ.
  • όταν επικοινωνείτε με το κατάστημά μας, είτε για αγορές είτε για έκφραση γνώμης, παραπόνων ή σχολίων.
  • όταν μας στέλνετε την ταχυδρομική διεύθυνση έκδοσης ή αποστολής τιμολογίου ή απόδειξης, καθώς και λεπτομέρειες κατ’ οίκον παράδοσης της παραγγελίας κουφωμάτων κλπ.
  • όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας μέσω της οποίας συλλέγουμε, με ρητή συγκατάθεσή σας, μέσω cookies πληροφορίες από την τερματική σας συσκευή, όπως η διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου σας (IP), το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε, ο τύπος και η έκδοση προγράμματος περιήγησής σας κ.λπ.


VI. Ελαχιστοποίηση, αποθήκευση και διαγραφή των δεδομένων σας.

Η Εταιρεία θα αξιώνει πάντα τα ελάχιστα απαιτούμενα κατά νόμο προσωπικά σας δεδομένα για να συνδεθείτε με ηλεκτρονικές πλατφόρμες και υπηρεσίες μας ή για να αγοράσετε προϊόντα.

Η Εταιρεία μας διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα σας μόνο για όσο χρόνο επιβάλλεται από τους συμβατικούς όρους κάθε υπηρεσίας, σε συνδυασμό με την κείμενη νομοθεσία, βάσει του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας, ενώ στην συνέχεια τα ανωνυμοποιεί ή τα καταστρέφει. Μπορείτε να μας ρωτήσετε και να πληροφορηθείτε ποια δεδομένα συλλέγουμε για σας και να τα διορθώσετε ή να τα διαγράψετε, συμπληρώνοντας σχετική αίτηση που έχουμε διαθέσιμη, εκτός εάν η διατήρησή τους επιβάλλεται από το νόμο για φορολογικούς, αποδεικτικούς ή δικαστικούς σκοπούς και για δίωξη παρανόμων πράξεων.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τηρήσει τα δεδομένα σας και μετά τη για οποιονδήποτε λόγο λύση συνεργασίας ή αποπεράτωση οποιουδήποτε έργου με αυτήν, εφόσον έχει υπογραφεί συμφωνητικό παροχής εγγύησης από την GKINNIS. Διασαφηνίζεται ωστόσο ότι, η τήρηση των ως άνω δεδομένων διαρκεί για τον ελάχιστο χρόνο που αυτό επιβάλλεται ή απαιτείται από τη φορολογική, ασφαλιστική ή εν γένει νομοθεσία.

VII. Πολιτική Cookies.

Θεωρούμε σημαντικό να γνωρίζετε ποια είναι τα cookies που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα μας και τους λόγους που αυτά χρησιμοποιούνται. Στόχος μας είναι η σωστή ενημέρωση και προστασία σας, αλλά και η καλύτερη εμπειρία από την επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα μας. Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιούμε cookies για την καλύτερη δυνατή λειτουργίας της ιστοσελίδας μας, την σωστή περιήγηση σας, καθώς και για την παροχή διαφημιστικού περιεχομένου βασιζόμενο στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας. Ακολούθως, τα cookies χρησιμοποιούνται για να αναλύσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας, πώς περιηγούνται ή αν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα για να μπορέσουμε να το επιλύσουμε. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από αυτά τα cookies είναι ανώνυμες και χρησιμοποιούνται μόνο για να βελτιώσουμε τη δομή και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας.

Η ιστοσελίδα μας, όπως και όλες οι ιστοσελίδες, για να λειτουργήσει ομαλά και να εξυπηρετήσει στο μέγιστο τον χρήστη, χρησιμοποιεί cookies.

Τα cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη και μπορούν να αφαιρεθούν ανά πάσα στιγμή. Σε κάθε Browser (πρόγραμμα περιήγησης) είτε στις Ρυθμίσεις είτε στο Απόρρητο και ασφάλεια θα βρείτε το ιστορικό πλοήγησής σας και θα μπορείτε, αν το επιθυμείτε, να το διαγράψετε. Τα cookies δεν αποθηκεύουν διευθύνσεις email ή αριθμούς τηλεφώνου.

Τα Cookies που χρησιμοποιεί η Εταιρεία μας είναι τα ακόλουθα:

Απολύτως Απαραίτητα

Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας. Τα Cookies αυτά σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες της ιστοσελίδας, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα και χωρίς αυτά, η ομαλή λειτουργία της ιστοσελίδας δεν είναι εφικτή.

Cookies Λειτουργικότητας / Προτιμήσεων

Τα cookies λειτουργικότητας επιτρέπουν στην ιστοσελίδα να θυμάται τις επιλογές σας, ώστε να παρέχει βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παροχή υπηρεσιών που έχουν ζητηθεί από το χρήστη, όπως είναι π.χ. η χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Τα cookies αυτά δεν παρακολουθούν την δραστηριότητα της περιήγησής σας σε άλλες ιστοσελίδες. Στην περίπτωση που απορρίψετε αυτά τα cookies, μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση και λειτουργικότητα της ιστοσελίδας μας και να περιοριστεί η πρόσβασή σας στο περιεχόμενό της.

Cookies Στατιστικών

Πρόκειται για τα cookies που αξιοποιούν τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα και χρησιμοποιούνται κυρίως για στατιστικούς λόγους και για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας.

Cookies Marketing

Τα Cookies στόχευσης και διαφήμισης συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειές σας στον διαδικτυακό τόπο. Σκοπός είναι να συλλέξουμε πληροφορίες, όπως για παράδειγμα τον αριθμό επισκεπτών, τον αριθμό σελίδων που προβλήθηκαν κ.λπ., ώστε να βελτιωθούν οι υπηρεσίες που σας παρέχονται, ανάλογα τις προτιμήσεις σας. Όσον αφορά τις διαφημίσεις, παρόλο που η ιστοσελίδα μας δεν φιλοξενεί διαφημίσεις, όταν επισκεφτείτε κάποια τρίτη ιστοσελίδα ή μέσω κοινωνικής δικτύωσης, η οποία χρησιμοποιεί διαφημίσεις, ενδέχεται να δείτε διαφήμιση που σχετίζεται με την ιστοσελίδα μας και κάποιο είδος που είχατε δει κατά την πλοήγησή σας σε αυτήν.

Κατά την χρήση της δικής μας ιστοσελίδας, γίνεται επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από τρίτους, όπως κοινωνικά δίκτυα και μηχανές αναζήτησης, π.χ. Google Analytics, χωρίς ουδεμία εμπλοκή ή έλεγχο από την Εταιρεία μας και διαβιβάζονται είτε εντός είτε εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, για τα οποία είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι οι τρίτοι. Εφόσον δεν επιθυμείτε τρίτα μέρη, όπως Google και Facebook μπορείτε να εξαιρεθείτε από τους όρους που παρέχονται από την εκάστοτε πολιτική χρήσης που εφαρμόζεται στην ιστοσελίδα κάθε τρίτου μέρους. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης αποδέχονται αυτόματα τη χρήση των cookies, έχετε την δυνατότητα να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στον υπολογιστή σας, επιλέγοντας να μην αποδεχτείτε τα cookies ή να σας ζητείται να αποδεχθείτε το κάθε ένα ξεχωριστά. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι μπορεί να περιοριστεί το εύρος των διαθέσιμων σε εσάς δυνατοτήτων περιήγησης σε κάθε διαδικτυακή ιστοσελίδα, καθώς και την εμπειρία χρήσης.

Cookies στόχευσης/διαφήμισης

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να παρέχουν διαφημίσεις (Google adwords, Facebook) πιο σχετικές με τον χρήστη και τα ενδιαφέροντά του. Χρησιμοποιούνται επίσης για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης ή προσφορών, για να περιορίσουν τον αριθμό της προβαλλόμενης διαφήμισης, καθώς και για να βοηθήσουν στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών καμπανιών. Συνήθως τοποθετούνται για να θυμούνται την επίσκεψη σου σε μια ιστοσελίδα και μοιράζονται τις πληροφορίες αυτές με άλλα κανάλια μάρκετινγκ. Απενεργοποιώντας τα Cookies ή κάνοντας ανάκληση της συγκατάθεσής σας, λειτουργίες της ιστοσελίδας δεν θα είναι διαθέσιμες.

VIII. Διαβίβαση δεδομένων σας σε παρόχους υπηρεσιών.

Κατά κανόνα η Εταιρεία μας δεν διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, παρά μόνο όταν λειτουργούμε ως ενδιάμεσοι και στην έκταση που αυτό επιβάλλεται, ώστε να ολοκληρωθεί επιτυχώς η παραγγελία σας και να εκπληρώσουμε αιτήματα αναφορικά με τις εκ μέρους μας παρεχόμενες υπηρεσίες (π.χ. εταιρείες φιλοξενίας ιστοσελίδων, τραπεζικές εταιρείες, μεταφορικές στις οποίες διαβιβάζουμε τα απαραίτητα στοιχεία για την εκτέλεση των συμβάσεων μας, κ.λπ.). Ορισμένες από αυτές τις εταιρείες συνεργάζονται με την Εταιρεία μας ως εξωτερικοί συνεργάτες επεξεργασίας δεδομένων, και ως εκ τούτου χρησιμοποιούν τα δεδομένα που τους παρέχονται μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες που τους έχουμε παράσχει. Στις ως άνω συνεργαζόμενες με εμάς εταιρείες διαβιβάζουμε τα απολύτως αναγκαία προσωπικά δεδομένα των πελατών μας προκειμένου να είναι εφικτή η μεταξύ μας σύμβαση πώλησης και εγκατάστασης προϊόντων. H εν λόγω διαβίβαση γίνεται πάντα με απόλυτη ασφάλεια και στα πλαίσια των προβλεπόμενων ενεργειών του Ευρωπαϊκού και Εθνικού δικαίου. Επιπροσθέτως, με τις ως άνω τρίτες συνεργαζόμενες εταιρείες έχουμε υπογράψει συμβάσεις τήρησης της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

IX. Διεθνής διαβίβαση δεδομένων.

Οι πληροφορίες που συλλέγει η ιστοσελίδα δεν θα υποστούν επεξεργασία ούτε θα μεταφερθούν ή διαβιβασθούν σε οποιαδήποτε τρίτη χώρα που δεν εφαρμόζει νόμους προστασίας προσωπικών δεδομένων.

X. Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας.

Η Εταιρεία μας λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε να διασφαλίσει την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και την διαθεσιμότητα των δεδομένων σας. Στόχος μας είναι να διασφαλίζουμε ότι οι προσωπικές σας πληροφορίες σας πληροφορίες μεταφέρονται, αποθηκεύονται και επεξεργάζονται σύμφωνα με τα κατάλληλα διεθνή πρότυπα και διαδικασίες ασφαλείας. Η Εταιρεία λαμβάνει κάθε οργανωτικό και τεχνολογικό μέτρο προφύλαξης και μέτρα ασφάλειας για να εμποδίσει την απώλεια, αλλοίωση ή αθέμιτη χρήση των προσωπικών δεδομένων και η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από την Εταιρεία διεξάγεται αποκλειστικά και μόνον από εντεταλμένο για αυτόν σκοπό προσωπικό της. Οι συνεργάτες μας που έχουν πρόσβαση στις παραπάνω πληροφορίες, τις χρησιμοποιούν για να εξυπηρετήσουν αποκλειστικά τους προαναφερόμενους σκοπούς. Επεξεργαζόμαστε και μοιραζόμαστε τις πληροφορίες που μας παρέχετε αποκλειστικά με τους τρόπους που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική και κατόπιν ρητής και ειδικής συγκατάθεσής σας  την οποία μπορείτε ελεύθερα και οποτεδήποτε να ανακαλέσετε με επικοινωνία μαζί μας.

XI. Προβολή στοχευμένων διαφημίσεων.

Εφόσον έχουμε λάβει την έγγραφη συγκατάθεσή σας ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε προσωπικά σας δεδομένα μαζί με άλλες πληροφορίες που έχουμε συλλέξει, ώστε να προβάλουμε διαφημίσεις σχετικές με προφανείς προτιμήσεις σας, στην ιστοσελίδα μας ή σε κάποια άλλη ιστοσελίδα. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία μας δεν χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένα εργαλεία εντοπισμού και αξιολόγησης του καταναλωτικού σας προφίλ και των εν γένει προτιμήσεών σας με άλλες προσωπικές πληροφορίες για να προβάλλει διαφημίσεις ή να σας αποστείλει εξατομικευμένες προσφορές. Ακολούθως, δεν μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία με τρίτους, ώστε εκείνοι να έχουν τη δυνατότητα να σας αποστέλλουν αντίστοιχες διαφημίσεις, εκτός εάν έχετε ρητά παράσχει εγγράφως την συναίνεσή σας σε αυτές.

 

XII. Σύνδεσμοι προς ιστοσελίδες τρίτων.

Η ιστοσελίδα της Εταιρείας μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους που οδηγούν σε άλλες ιστοσελίδες τρίτων, ανεξάρτητων φορέων, όπως ενδεικτικά παρόχων υπηρεσιών μεταφοράς, παρόχων υπηρεσιών πληρωμών κ.λπ., οι οποίες λειτουργούν και συντηρούνται αποκλειστικά από αυτούς και τις οποίες δεν ελέγχει η Εταιρεία μας, όπως προαναφέρθηκε. Συνεπώς, η Εταιρεία μας δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο, τις ενέργειες ή τις πολιτικές αυτών των ιστοσελίδων. Σας εφιστούμε την προσοχή να διαβάσετε τις αντίστοιχες πολιτικές προστασίας δεδομένων στις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε, δεδομένου ότι μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από τη δική μας.

XIIΙ. Επικοινωνία για ερωτήσεις και σχόλια.

Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις ή παρατηρήσεις σχετικά με την παρούσα πολιτική ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων, παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@gkinnis.gr.

XIV. Ισχύς πολιτικής ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η παρούσα πολιτική δημοσιεύθηκε από την Εταιρεία την 12/10/2021 και υπόκειται σε περιοδική βελτίωση, αναθεώρηση στο πλαίσιο βελτίωσης των παροχών προς τους πελάτες της GKINNIS, αλλά και εναρμόνισής με τυχόν τροποποιήσεις του Νόμου περί προσωπικών δεδομένων.